Visi dan Misi Pergas

Visi

Insan Soleh Musleh Ke arah Melahirkan Khaira Ummah.

z

Misi

Sebuah Institut Pendidikan Islam yang sulung dan ulung di Singapura bagi melahirkan Generasi Du’at dan Masyarakat yang beriman (Khaira Ummah) yang menghayati dan menegakkan Amr Ma’aruf dan Nahy Munkar.

Syiar

“Adalah kamu sebaik-baik ummah yang dilahirkan bagi manusia, (supaya) kamu menyuruh dengan yang ma’aruf dan melarang dari yang mungkar serta beriman kepada Allah” – Ali Imran : 110.

Falsafah

Pembinaan dan Pembentukan Peribadi Muslim yang menyeluruh dengan membangkitkan kesedaran dan membentuk kefahaman yang berdasarkan ilmu dan Tasawwur yang jelas dalam beramal.

Mulakan Pengajian Islam Anda

Atau jika anda ada persoalan, kami mengalukan anda hubungi kami melalui emel, atau telefon 6346 9351 / 6346 9354.

Tekan Butang ini Untuk Daftar