Pengajian Bahasa Arab

Program pengajian bahasa arab adalah pengajian yang akan memberi penekanan pada 4 kemahiran; pendengaran, pembacaan, penulisan dan perbualan. Program ini akan bermula dari peringkat asas hingga ke peringkat lanjutan dengan mengandungi 9 modul kesemuanya. Ia menghala kepada peringkat ‘O’ level.

Muat Turun Risalah Program

Muat Turun

 

 • Peserta telah mengenali huruf-huruf Bahasa Arab (Hijaiyyah)
 • Membina khairah ummah melalui pengajian bahasa arab dan budayanya
 • Mengajar bahasa arab kepada masyarakat dari peringkat awal hingga peringkat lanjutan
 • Memberi kemahiran bertutur, menulis, bercakap dan mendengar dalam bahasa arab

Jadual bergantung pada bilangan penyertaan dan tertakluk pada perubahan. 

 • Tempoh Pengajian
  • Setiap Peringkat: 12 minggu
  • Jumlah: 2 ½ tahun
 • Sesi 1
  • Hari: Selasa dan Khamis
  • Masa: 7.30 mlm—9.30 mlm (2 jam)
  • Tempat: Wisma Indah / MDIS ( Changi Road)
 • Sesi 2
  • Hari: Selasa
  • Masa: 9.00 pg — 1.00 tgh (4 jam)
  • Tempat: Wisma Indah / MDIS (Changi Road)
 • Sesi 3
  • Hari: Ahad
  • Masa: 9.00 pg — 1.00 pg (4 jam)
  • Tempat: MDIS (Changi Road)
Pendaftaran & Administrasi* Yuran pengajian
Peringkat Asas $70 Modul 101 ($450), Modul 102 ($450), Modul 103 ($450)
Peringkat Pertengahan $70 Modul 201 ($450), Modul 202 ($450), Modul 203 ($450)
Peringkat Lanjutan $70 Modul 301 ($450), Modul 302 ($450), Modul 303 ($450)

*Wang tidak akan dikembalikan

Pelajar yang ingin menarik diri daripada mana-mana kursus program dengan sebab-sebab yang tertentu perlu berbuat demikian secara bertulis kepada IPIP.

 

Peratusan yuran dikembalikan Jika tempoh penarikan diri pelajar diterima secara bertulis dalam jangkamasa:
[100%] Lebih dari 7 hari sebelum tarikh pengajian bermula
[75%] Kurang dari 7 hari dari tarikh pengajian bermula
[50%] Selepas dan tidak lebih 7 hari dari tarikh pengajian bermula
[0%] Selepas 7 hari dari tarikh pengajian bermula

Sinopsis Program

Modul Asas

Modul 101

Modul ini memberikan pengajian bahasa arab untuk bagi peringkat permulaan. Pembinaan kosa kata asas dan kegunaannya adalah fokus bagi modul ini. Pada akhir pengajian pelajar akan memahami cara menggunakan bahasa arab pada situasi yang dipelajari.

Topik-topik dalam Pengajian

Ucapan dan pengenalan, Kekeluargaan, Tempat tinggal. Kehidupan harian, dan Minuman & Makanan

Modul 102

Modul ini membina kosa kata dan tatabahasa pelajar pada situasi sekeliling kita serta menggunakannya. Dengan pengajian integrasi, pelajar dapat membiasakan kegunaan bahasa arab pada situasi harian.

Topik-topik dalam Pengajian

Solat, Pembelajaran, Pekerjaan, Membeli-belah, dan Cuaca

Modul 103

Modul ini akan diajar tatabahasa dan kefahaman membaca teks serta menggunaakannya pada perbualan dan penulisan. Pelajar akan serasi menggunakan bahasa arab pada situasi harian.

Topik-Topik dalam Pengajian

Hobi, Perjalanan & Bermusafir, Haji dan Umrah, Kesihatan, dan Percutian


Modul Pertengahan

Modul 201

Modul ini memberikan pengajian bahasa arab untuk bagi peringkat awal pertengahan. Pengajian akan lebih kepada mempraktikkan dalam perbualan dan penulisan.

Topik-topik dalam Pengajian

Penjagaan kesihatan, Rekeriasi, Kehidupan berkahwin, Kehidupan di Bandar, dan Ilmu pengetahuan dan pembelajaran

Modul 202

Modul ini membina kosa kata serta mengenalpasti tatabahasa dan menggunakannya dalam perbualan dan penulisan. Ia juga membina keyakinan dalam kegunaan harian.

Topik-Topik dalam Pengajian

Profesion Pekerjaan, Bahasa Arab, Penganugerahan, Dunia Sebuah Perkampungan kecil, dan Kebersihan

Modul 203

Modul ini mengajar cara merespon dan memberi idea dalam bentuk tulisan dan percakapan. Asas tatabahasa akan diperkasakan pada teori dan praktikal. Ia membekalkan asas bahasa yang kuat bagi melanjutkan ke peringkat selanjutnya.

Topik-Topik dalam Pengajian

Islam, Remaja, Dunia Islam, Keselamatan, Pencemaran, dan Sumber Tenaga


Modul Lanjutan

Modul 301

Modul ini membina ketepatan dalam penggunaan bahasa dalam bentuk pembacaan dan penulisan. Sekaligus dapat meningkatkan kemahiran dalam kegunaan bahasa

Topik-topik dalam Pengajian

Mu’jizat yang berkekalan, Hari dalam kehidupan baru, Dunia Minoriti, Sunnah Nabawiyah, dan Kanak-kanak dan Membaca

Modul 302

Modul ini menghalusi dalam penggunaan di setiap kemahiran bahasa. Dengan kemahiran yang ada pelajar dapat meluaskan kemahiran bahasa arab kepada bahasa lain.

Topik-topik dalam Pengajian

Penghijrahan Fikiran, Selamat Malam, Hikayat dan Gurauan, Kesaksamaan, dan Berperikemanusiaan terhadap haiwan

Modul 303

Dengan ketepatan dan penguasaan yang mantap pelajar hanya perlu sedikit bimbingan dalam pengajian. Pelajar masih ada ruang untuk mempertingkatkan lagi penguasaan bahasa arab.

Topik-topik dalam Pengajian

Amthal Arab, Konflik kekeluargaan, Hubungan bersama Ayah dan Anak, Air adalah asal kehidupan, Wasiat seorang ayah, dan Diari Si Kecil

Mulakan Pengajian Islam Anda

Atau jika anda ada persoalan, kami mengalukan anda hubungi kami melalui emel, atau telefon 6346 9351 / 6346 9354.

Tekan Butang ini Untuk Daftar