Kursus Persiapan untuk peringkat GCE ‘A’ dan ‘O’

Pada akhir pengajian para peserta akan:

 • Mengulangkaji semua silibus yang ditetapkan oleh SEAB (Singapore Examination and Assessment Board)
 • Penambahan kredit bagi pelajar yang menduduki peperiksaan tersebut.
 • Sijil Kelulusan dari “Cambridge General Certificate of Education Examination”.
 • Mempraktik soalan-soalan tahunan yang lalu dan mempelajari teknik menjawab soalan
 • Menerima nota ringkas bagi setiap topic

Peringkat GCE ‘O’

 • Mengikut susunan buku teks Pengetahuan Islam menengah 3 & menengah 4.
 • Mengulangkaji soalan-soalan tahunan IRK.
 • 10 minggu pengajian 20 kali pertemuan.

1) Asas Kepercayaan Islam

 • Rukun Islam
 • Individu dan keluarga

2) Ajaran Sosial dan Etika

3) Sejarah Islam (abad 7 – 13 masihi)

 • Aliran Pemikiran dan tokoh-tokoh terkemuka Islam

Hari: Selasa dan Khamis

Masa: 6.30 PM – 9.30 PM

Tempat: PERGAS, Wisma Indah

$300, atau $100 setiap bulan

GCE ‘A’ Levels

 

 • Mengikut buku yang ditetapkan oleh SEAB.
 • 13 minggu pengajian 25 kali pertemuan bagi Syariah
 • Pengajian mengikut susunan kertas peperiksaan iaitu Syariah dan Usuluddin.

Shariah: Muamalat, Munakahat, Tarikh Tasyrik, U.Fiqh

Hari: Selasa dan khamis
Masa: 6.30 PM – 9.30 PM
Tempat: PERGAS, Wisma Indah
Yuran: $275

Usuludin: Tauhid, Tasauf, U.Quran, U. Hadith, Tafsir, Hadith

Hari: Selasa dan Khamis
Masa: 6.30 PM – 9.30 PM
Tempat: PERGAS, Wisma Indah
Yuran: $275

Maaf, tiada pendaftaran buat masa ini.

Untuk sebarang pertanyaan, hubungi kami melalui emel, atau telefon 6346 9351 / 6346 9354.