Pengajian Al-Quran

Pengajian ini bertujuan untuk mempertingkatkan kemampuan pelajar membaca al-Quran dengan bertajwid. Pengajian akan bermula dari peringkat bacaan asas hingga ke peringkat lanjutan. Pelajar yang berminat untuk meneruskan pembacaan al-Quran yang bersanad akan menduduki ujian kemasukan setelah tamat mengikuti peringkat lanjutan.

Muat Turun Risalah Program

Muat Turun

Jadual bergantung pada bilangan penyertaan dan tertakluk pada perubahan. 

 • Sesi 1
  • Hari: Rabu
  • Masa: 7.30 mlm — 9.30 mlm
  • Tempat: Wisma Indah / MDIS (Changi Road)
 • Sesi 2
  • Hari: Sabtu
  • Masa: 12.00 tgh — 2.00 ptg
  • Tempat: Wisma Indah / MDIS (Changi Road)
  Pendaftaran & Administrasi* Yuran pengajian
Peringkat Asas $70 $300
Peringkat Pertengahan $70 $300
Peringkat Lanjutan $70 Modul 1 ($300), Modul 2 ($300), Modul 3 ($300)

*Wang tidak akan dikembalikan

Tempoh Pengajian
Peringkat Asas 12 minggu
Peringkat Pertengahan 12 minggu
Peringkat Lanjutan 1 – 3 Modul 1 = 12 mingguModul 2 = 12 mingguModul 3 = 12 minggu

Pelajar yang ingin menarik diri daripada mana-mana kursus program dengan sebab-sebab yang tertentu perlu berbuat demikian secara bertulis kepada IPIP.

Peratusan yuran dikembalikan Jika tempoh penarikan diri pelajar diterima secara bertulis dalam jangkamasa:
[100%] Lebih dari 7 hari sebelum tarikh pengajian bermula
[75%] Kurang dari 7 hari dari tarikh pengajian bermula
[50%] Selepas dan tidak lebih 7 hari dari tarikh pengajian bermula
[0%] Selepas 7 hari dari tarikh pengajian bermula

Struktur Pengajian

Peringkat Asas

 • Matlamat
  • Memperkukuhkan asas pengenalan
  • Membina kefahaman
  • Mempertingkatkan keyakinan
 • Syarat Kemasukan
  • 16 tahun ke atas
  • Beriltizam untuk mampu membaca al-Quran dengan bertajwid
  • Mengenal huruf-huruf hijaiyah
 • Silibus
  • Mengulangkaji asas-asas tajwid.
  • Membaca surah-surah dari Juz 30

Peringkat Pertengahan

 • Matlamat
  • Memperbaiki bacaan dengan lebih teliti dan memberi perhatian kepada tajwid dan fasahah(sebutan)
 • Syarat Kemasukan
  • 16 tahun ke atas
  • Telah melalui peringkat Asas
  • Mempunyai asas bacaan yang baik bagi yang tidak mengikuti pengajian peringkat Asas.
 • Mata pelajaran
  • Membaca surah-surah pilihan
  • Tajwid peringkat pertengahan

Peringkat Lanjutan

 • Matlamat
  • Membaca dengan bacaan dan tajwid yang baik
 •  Syarat Kemasukan
  • 16 tahun ke atas
  • Tamat peringkat Asas & Pertengahan, Pengajian Al-Quran Pergas.
  • Mempunyai asas bacaan yang baik bagi mereka yang tidak mengikuti peringkat Asas dan Pertengahan.
 •  Mata pelajaran
  • Surah-surah pilihan.
  • Tajwid peringkat lanjutan.
  • Sejarah al-Quran

Mulakan Pengajian Islam Anda

Atau jika anda ada persoalan, kami mengalukan anda hubungi kami melalui emel, atau telefon 6346 9351 / 6346 9354.

Tekan Butang ini Untuk Daftar