Adopted Charity

Latar Belakang

Adopted Charity adalah satu acara kemasyarakatan pada bulan Ramadan yang bermula pada tahun 2011. Pada tahun 2013 ia diadakan di Wisma Indah dengan sebuah acara mengandungi 3 segmen: Pengagihan habuan, Outreach (Dakwah) dan Bengkel. Aktiviti berbasikal juga diadakan pra-acara untuk memupuk ikatan yang kuat antara sukarelawan dan belia .

Rangka Acara

Habuan: Ini adalah kerjasama Madinah On Wheels (MOW) bersama-sama Majlis Pelajar Pergas (MPP)  untuk mengedarkan hamper dan wang tunai kepada keluarga yang keperluan yang juga merupakan Bantuan Kewangan (FA) pelanggan Pergas.

Bengkel Peningkatan: Ceramah tentang Nilai Keluargaan dalam Islam dan Pengurusan Kewangan diadakan untuk ibu bapa manakala kanak-kanak  menyertai aktiviti yang  mendedahkan mereka kepada nilai-nilai Islam. Ini diakhiri dengan aktiviti bagi mengeratkan silaturrahim keluarga.

AC 2014

Renovaid: Kami telah membantu untuk membaik pulih rumah-rumah mereka dengan megecat, membersihkan and member perabot baru bagi kegunaan keluarga-keluarga yang memerlukan.

Aktiviti Pemuda: Amazing Race diadakan untuk mengajar belia-belia  kepentingan solat melalui aktivit yang menarik di Taman Paris Ris

Objectives

AC’s main objectives are to spread dakwah, outreach to youths and collaborate with external organizations. We are working with the financial assistant clients of Pergas called AC friends to inculcate Islamic family values in hope they will benefit and apply it to their lives.

Organizational Chart

 

 Gallery