fbpx
X

Kursus Persiapan GCE ‘A’ dan ‘O’ Level

 • Tiada pendaftaran buat masa ini

Matlamat Program

Pada akhir pengajian para peserta akan:

 • Mengulangkaji semua silibus yang ditetapkan oleh SEAB (Singapore Examination and Assessment Board)
 • Penambahan kredit bagi pelajar yang menduduki peperiksaan tersebut.
 • Sijil Kelulusan dari “Cambridge General Certificate of Education Examination”.
 • Mempraktik soalan-soalan tahunan yang lalu dan mempelajari teknik menjawab soalan
 • Menerima nota ringkas bagi setiap topic

Struktur Kursus Persiapan GCE 'O'

 • Mengikut susunan buku teks Pengetahuan Islam menengah 3 & menengah 4.
 • Mengulangkaji soalan-soalan tahunan IRK.
 • 10 minggu pengajian 20 kali pertemuan.

Kurikulum:

 1. Asas Kepercayaan Islam: Rukun Islam, Individu dan keluarga)
 2. Ajaran Sosial dan Etika
 3. Sejarah Islam abad 7 – 13 masihi: Aliran Pemikiran dan tokoh-tokoh terkemuka Islam)

Struktur Kursus Persiapan GCE 'A'

 • Mengikut buku yang ditetapkan oleh SEAB.
 • 13 minggu pengajian 25 kali pertemuan bagi Syariah
 • Pengajian mengikut susunan kertas peperiksaan iaitu Syariah dan Usuluddin.

Kurikulum:

 1. Shariah: Muamalat, Munakahat, Tarikh Tasyrik, U.Fiqh
 2. Usuludin: Tauhid, Tasauf, U.Quran, U. Hadith, Tafsir, Hadith

Tiada pendaftaran buat masa ini. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami.

Kongsi program ini: