Pendaftaran dan Pembayaran

Proses Pendaftaran

 • Setiap bahagian dalam pendaftaran “online”  perlu diisikan dengan lengkap. Sila pastikan ruangan maklumat yang diminta terisi dengan lengkap dan jelas sebelum menghantar borang, tiada perubahan dibenarkan selepas itu.
 • Salinan dokumen-dokumen perlu dihantar bersama borang pendaftaran yang telah dicetak dalam masa seminggu dari tarikh penerimaan penghantaran “online”.
 • Proses permohonan akan lewat atas sebab-sebab kekurangan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut tidak akan dikembalikan.
 • Penyerahan sijil dan dokumen asli tidak dibenarkan. Kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerosakan dokumen tersebut.

Permohonan harus diberikan mengikut aturan tersebut:

 • Borang permohonan yang diisi dan dicetak, pengesahan tandatangan beserta sekeping gambar berukuran saiz paspot anda.
 • Salinan Kad Identiti (depan dan belakang) atau salinan paspot yang mengandungi maklumat.
 • Salinan sijil akademik
 • Salinan transkrip peperiksaan atau keputusan peperiksaan bagi yang belum menerima transkrip
 • Salinan sijil-sijil sampingan yang bersesuaian

Informasi Pembayaran

Yuran Pendaftaran

 • ‘crossed’ cek harus ditulis dengan nama ‘PERGAS’
 • tidak akan dikembalikan dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain

Yuran Pengajian

 • Pembayaran yuran penuh perlu dibuat sebelum kelas Program Takrif Islam dan Pengajian Bahasa Arab dan Pengajian al-Quran bermula.
 • Pembayaran yuran semester pertama perlu dibuat sebelum kelas Sijil Pengajian Islam dan Sijil Lanjutan Pengajian Islam bermula.
 • Pembayaran yuran 3 bulan pertama Diploma Pengajian Islam perlu dibuat sebelum semester bermula.
 • Yuran tertakluk kepada 7% GST bermula 1 November 2020.

Pelajar yang tidak membuat pembayaran tidak dibenarkan memasuki pengajian.

Penarikan diri

 • Pelajar yang menarik diri selepas pengajian bermula maka dikenakan ke atasnya yuran penuh. Ini bermakna pelajar itu wajib melunaskan baki yuran kursus yang tertunggak. Pelajar yang membayar secara bulanan juga tertakluk kepada undang-undang ini.
 • Setiap permohonan penarikan diri perlu dilakukan secara bertulis.
 • Sila rujuk rajah di bawah berkaitan dengan hal penarikan diri :
Peratusan yuran dikembalikan Jika tempoh penarikan diri pelajar diterima secara bertulis dalam jangkamasa
100% Lebih dari 7 hari sebelum tarikh pengajian bermula
75% Kurang dari 7 hari dari tarikh pengajian bermula
50% Selepas dan tidak lebih 7 hari dari tarikh pengajian bermula
0% Selepas 7 hari dari tarikh pengajian bermula