Skim Biasiswa IPIP

Pengenalan

Skim Biasiswa IPIP (IPIP Bursary Scheme – IBS) merupakan skim bantuan kewangan khas untuk pelajar-pelajar Institut Pengajian Islam Pergas (IPIP) yang bertujuan untuk mengalakkan mereka untuk belajar dan melanjutkan pengajian Islam. 

Objektif

  • Meringankan beban kewangan pelajar yang kurang berkemampuan 
  • Memberi peluang yang sama kepada pelajar yang mencari pendidikan Islam yang berstruktur

Struktur Bantuan

Program

Pendapatan Kasar Isi Rumah
(Gross Household Income – GHI)
Pendapatan Per Kapita
(Per Capita Income – PCI)

Kadar Bantuan

Pengajian Al-Quran

Tidak melebihi $2,750.00

Tidak melebihi $690.00

30% subsidi yuran kursus keseluruhan

Pengajian Bahasa Arab

Tidak melebihi $2,750.00

Tidak melebihi $690.00

30% subsidi yuran kursus keseluruhan

Program Takrif Islam

Tidak melebihi $2,750.00

Tidak melebihi $690.00

30% subsidi yuran kursus keseluruhan

Sijil Pengajian Islam

Tidak melebihi $2,750.00

Tidak melebihi $690.00

30% subsidi yuran kursus keseluruhan

Sijil Lanjutan Pengajian Islam

Tidak melebihi $2,750.00

Tidak melebihi $690.00

30% subsidi yuran kursus keseluruhan

Diploma Pengajian Islam

Tidak melebihi $2,750.00

Tidak melebihi $690.00

50% subsidi yuran satu (1) semester

$2,750.01 – $4,000.00

$690.01 – $1,000.00

30% subsidi yuran satu (1) semester

Bachelor of Islamic Revealed Knowledge & Heritage

Tidak melebihi $2,750.00

Tidak melebihi $690.00

100% subsidi yuran satu (1) semester

Master of Islamic Revealed Knowledge & Heritage

$2,750.01 – $4,000.00

$690.01 – $1,000.00

50% subsidi yuran satu (1) semester

Master of Islamic Thought & Civilisation

$4,000.01 – $6,900.00

$1,000.01 – $1,725.00

30% subsidi yuran satu (1) semester

Insentif

  • Setiap penerima biassiwa IBS yang merujuk pelajar lain untuk mengikuti pengajian Institut Pengajian Islam Pergas (IPIP) dengan melampirkan resit pendaftarannya akan menerima insentif seperti berikut:-
    • Kursus Singkat (PTI/PBA/PAQ): $20.00/rujukan
    • Kursus Panjang (SPI ke atas): $50.00/rujukan

Proses

  • Pautan bagi permohonan IBS ini boleh didapati semasa membuat pendaftaran program IPIP. 
  • Proses permohonan IBS akan memakan masa dalam sebulan.
  • Keputusan IBS akan dimaklumkan melalui emel.